ÉSZAK ÉS KELETI VÁROSRÉSZI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

Gerla Békéscsabátol 8 km-re - Mezőmegyer 6. km - re helyezkedik el.


Link doboz

RÉSZÖNKORMÁNYZAT

Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat

Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat:

Elnök: Bíró János

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba Gyulai út 52/1.

E-mail.: birojhon@gmail.com

Tel.: 20/985-1607

Képviselő tagok:

Hanó Miklós

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Szépkert u. 4.

E-mail: hanom@bekescsaba.hu

Tel.: 20/ 953-7221

Szabóné Kocziha Tünde

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Nagy Balogh János u. 2.

E-mail: kocziha.tunde@jobbik.hu

Tel.: 20/ 529-1063

Nem képviselő tagok:

Hricsovinyi Tamás

Futaki Sándor

Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat

Működési Szabályzata

 

Az Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat (a továbbiakban: Településrészi Önkormányzat) a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 36. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §

(1)       A Településrészi Önkormányzat testülete - vezetőjét is beleértve - 5 főből áll.

(2)       A Településrészi Önkormányzat vezetője az érintett városrészben megválasztott képviselők közül a közgyűlés által megválasztott képviselő.

(3)       A Településrészi Önkormányzat az alakuló, vagy az azt követő ülésein dönt - a Településrészi Önkormányzat vezetőjének javaslatára - a Településrészi Önkormányzat vezetőhelyettesének megválasztásáról.

(4)       A Településrészi Önkormányzat vezetőhelyettese - a vezető távollétében - ellátja a vezető általános helyettesítését, különösképpen összehívja és vezeti a Településrészi Önkormányzat ülését.

2. §

(1)       A Településrészi Önkormányzat szükség szerinti időpontokban ülésezik.

(2)       A Településrészi Önkormányzat - vezetőjének vagy bármely tagjának javaslatára - kihelyezett ülést tarthat.

(3)       A Településrészi Önkormányzat ülését a vezető - távollétében a vezetőhelyettes - hívja össze.

(4)        Halaszthatatlan esetekben a vezető intézkedhet a Településrészi Önkormányzat rövid úton (telefonon) történő összehívásáról.

3. §

(1)       A Településrészi Önkormányzat ülései nyilvánosak, zárt ülés, illetve titkos szavazás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján rendelhető el.

(2)        A Településrészi Önkormányzat ülésein a részönkormányzati tagokon kívül tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vehet a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, a képviselők, a jegyző, az aljegyző, továbbá részt vehet a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályvezetője és munkatársa, akit a Településrészi Önkormányzat vezetője meghív.

4.§

(1)       A Településrészi Önkormányzat feladatait Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 38. §-a tartalmazza.

(2)        A Településrészi Önkormányzat döntéseit határozat formájában hozza meg.

(3)       A Településrészi Önkormányzat döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni.

 

5. §

(1)        A Településrészi Önkormányzat nyilvános, valamint zárt üléséről - az elhangzottak lényegét, valamint a döntés szószerinti szövegét tartalmazó - külön-külön jegyzőkönyv készül.

(2)        A jegyzőkönyvet a vezető, távollétében a vezetőhelyettes írja alá.

(3)        A Településrészi Önkormányzat határozatait naptári évenként újrakezdődően arab sorszámmal, valamint zárójelben a döntés hónapjának, napjának és a Településrészi Önkormányzat nevének feltüntetésével kell számozni.

(4)        A jegyzőkönyv és mellékletei Békés Megyei Kormányhivatalhoz történő megküldéséről a részönkormányzat titkára gondoskodik.

 

6. §

 

A Településrészi Önkormányzat működési szabályzata 2015. február hó 18. napján lép hatályba.

 

Békéscsaba, 2015. február hó 12.

 

……………………………..

Bíró János

a részönkormányzat vezetője


Szeretnél egy ilyen weblapot teljesen ingyen?
Ez a weboldal a Nanoweb honlapszerkesztővel készült.
© Minden jog fenntartva.